›   ›  Gospodarstwo Pacółtowo a ekologia

Gospodarstwo Pacółtowo a ekologia

Rolnictwo ekologiczne jest specyficzną formą gospodarowania i produkcji żywności. Żywność wytwarzana jest metodami naturalnymi w czystym i bezpiecznym środowisku, bez nawozów sztucznych i syntetycznych środków ochrony roślin, antybiotyków, hormonów wzrostu i genetycznie modyfikowanych organizmów. Zadaniem rolnictwa ekologicznego jest nie tylko produkcja żywności o wysokich parametrach jakościowych w zrównoważonym środowisku przyrodniczym, ale także ochrona i dbałość o jakość całego środowiska naturalnego.

Rolnictwo ekologiczne jest alternatywne dla rolnictwa konwencjonalnego. Trwała żyzność gleb i zdrowotność zwierząt jest zapewniana przy zastosowaniu nieprzetworzonych technologicznie środków naturalnych. Przestrzegając zasad rolnictwa ekologicznego nie zatruwamy środowiska a przy tym produkujemy wysokiej jakości, i co najważniejsze zdrowe produkty rolnicze a w konsekwencji bardzo poszukiwaną smaczną żywność.

Ekologiczna produkcja roślinna

Gospodarstwo Pacółtowo złożyło wniosek o podjęciu działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego dla produkcji roślinnej w dniu 20.05.2010r. Zobowiązaliśmy się tym samym do prowadzenia produkcji roślinnej w naszym gospodarstwie zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu WE 834/2007 z 28 czerwca 2007 oraz w Rozporządzeniu Komisji WE nr 889/2008 z dnia 5 września 2008.

Zasady, jakim kieruje się nasze gospodarstwo przy produkcji roślinnej:


1. Nie stosujemy syntetycznych środków ochrony roślin (pestycydów, fungicydów, herbicydów itd.). Dopuszczalne nawozy wykorzystywane w naszym gospodarstwie to kompost, obornik, gnojówka, mielone skały (wapnowanie) i nawozy zielone. W celu zwalczania chorób, szkodników i chwastów, wykorzystujemy przede wszystkim prawidłowy płodozmian oraz metody biologiczne i agrotechniczne. Dbamy przede wszystkim o stosowanie płodozmianu, zapobiegającemu jałowieniu gleby. Osiągamy to zwłaszcza poprzez zasiew roślin z rodziny motylkowatych, wzbogacających ziemię uprawną w naturalne związki azotu.


2. Prowadzimy uprawy w systemie mozaikowym oddzielając je od siebie uprawami osłonowymi, barierami z drzew i krzewów dającymi schronienie naturalnym sprzymierzeńcom rolnika ekologa (ptakom i owadom zjadającym szkodniki) a przy tym poprawiającym nasz mikroklimat.


3. Nie stosujemy maszyn głęboko orzących, dzięki czemu gleba zachowuje naturalną specyfikację mikroorganizmów.


4. Na terenach uprawnych pozostawiamy naturalne zbiorniki i cieki wodne, nawet budujemy nowe zamiast stosowanej dotychczas zaawansowanej melioracji.
 

Gospodarstwo Pacółtowo posiada certyfikat na produkty pochodzenia roślinnego, czyli siano oraz sianokiszonkę. Wszystkie pasze składają się z traw i roślin motylkowych. Aktualne zaświadczenie wydane dla naszego gospodarstwa przez jednostkę certyfikującą jest do wglądu po wciśnięciu ikony:


                                           
 

Ekologiczna hodowla bydła

W dniu 21.06.2011 roku programem ekologicznym objęliśmy produkcję zwierzęcą w gospodarstwie (hodowla bydła mięsnego ras Limousine i Charolaise). Podjęcie decyzji o przestawieniu hodowli z konwencjonalnej na ekologiczną wymagało nowego podejścia do technologii i systemów utrzymania naszego bydła. W gospodarstwie w okresie wiosenno–jesiennym (w zależności od warunków pogodowych i stanu runi) prowadzony jest pastwiskowy system żywienia bydła. Zimą bydło otrzymuje pasze objętościowe i treściwe produkowane w gospodarstwie na bazie surowców ekologicznych pochodzących z naszych pól i łąk. Hodowla prowadzona jest wówczas w niedawno wybudowanych nowoczesnych oborach z wybiegami. Są to obory wolnostanowiskowe, umożliwiające naszym zwierzętom zapewnienie odpowiedniego komfortu bytowania - swoboda poruszania się i właściwego rozwoju, a jednocześnie pozwalające na hodowlę bez szkody dla środowiska. Zgodnie z wymogami prawa w żywieniu naszego stada, jako pasze uzupełniające stosujemy wyłącznie materiały paszowe wymienione w Załączniku nr V do Rozporządzenia Komisji (WE) 889/2008. Brak jest syntetycznych stymulatorów wzrostu, jakichkolwiek dodatków paszowych modyfikowanych genetycznie czy też półproduktów z roślin oleistych, z których olej pozyskiwano w drodze chemicznej.

W hodowli bydła w Pacółtowie duży nacisk kładziony jest na profilaktykę, która opiera się przede wszystkim na:
 

- stosowaniu wysokiej jakości pasz,
- zapewnieniu swobodnego dostępu do pastwiska lub wybiegów w okresie zimy,
- zapewnieniu swobodnego dostępu do wody
- zapewnieniu odpowiedniej obsady w budynkach inwentarskich.

W przypadku zachorowań stosowane są leki homeopatyczne lub roślinne oraz mikroelementy.

 

                                        


 

 
 
« wstecz