›   ›  Historia gospodarstwa

 

Pacółtowo (niem. Groβ Pötzdorf), to niewielka wieś pięknie położona wśród łagodnie pofalowanych wzgórz pokrytych rozległymi łąkami i lasami, nieopodal Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. Jej początki datuje się na rok 1325. Kompleks pałacowo-parkowy wraz z zespołem gospodarczo-inwentarskim usytuowany na południowo-wschodnim krańcu wsi, szczęśliwie przetrwał wszelkie zawirowania wojenne i historyczne regionu. Wieś przed 1945 rokiem liczyła ponad pół tysiąca mieszkańców, obecnie niewiele ponad 200. Z dawnego kościoła ewangelickiego usytuowanego w centrum wsi pozostała dziś zaledwie malownicza ruina. W kościele tym, nauczał w XVII wieku, kaznodzieja polsko-ewangelicki Jan Dorsius - znany pastor i pisarz.

Majątek ziemski położony w Pacółtowie kilkakrotnie zmieniał właścicieli. Pochodzili oni z rodów von Eppingen i von Petzdorf, od którego zapewne pochodzi nazwa wsi. Najdłużej, w latach 1603–1791 właścicielami dóbr była rodzina von Wernsdorf. Z powodu braku spadkobiercy majątek pod koniec XVIII wieku zaczął podupadać. Dopiero gdy krewni von Wernsdorfów sprzedali dobra Ahasverusowi von Brandt, nastąpił prawdziwy rozkwit tych dóbr. Zwiększył się obszar własności ziemskiej, na rzecz majątku pracowały aż cztery folwarki, a przede wszystkim, w 1794 r., wybudowano murowany pałac. Von Brandtowie, pomimo dobrego zarządzania, właścicielami dóbr byli niedługo, bo niecałe 40 lat. W 1830 roku majątek przeszedł w posiadanie rodziny Volprecht, która pozostała w Pacółtowie aż do 1945 r. Na początku XX wieku obszar własności ziemskiej wynosił prawie 600 ha, w majątku funkcjonowała gorzelnia, a gospodarstwo specjalizowało się w hodowli bydła holenderskiego. Po II wojnie światowej grunty majątku Pacółtowo zostały przejęte przez Państwowe Nieruchomości Ziemskie, które były zalążkiem powstania w 1949 Państwowych Gospodarstw Rolnych. Państwowe Gospodarstwo Rolne w Pacółtowie specjalizowało się w produkcji trzody chlewnej i bydła mlecznego. Funkcjonowało ono w różnych konfiguracjach organizacyjnych do roku 1991, kiedy to zlikwidowano PGR-y w Polsce. Grunty zostały przejęte przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 W kwietniu 2000 roku gospodarstwo zakupiła od Agencji Nieruchomości Rolnych firma „Baltic Investment” Sp.z o.o. z siedziba w Gdańsku. Rozpoczęto hodowlę bydła mięsnego rasy Charolaise na bazie materiału sprowadzonego z Francji, którą z czasem rozszerzono o rasę Limousine także sprowadzoną z Francji. W czerwcu 2008 roku gospodarstwo zostało nabyte przez obecnego właściciela, firmę „Aurepio” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nastąpił prawdziwy rozkwit gospodarstwa. Zmieniono całkowicie organizację produkcji rolnej, wybudowano nowe budynki dla zwierząt. Wyremontowany w 2012 zespół pałacowo-parkowy oraz stare zabudowania folwarczne tworzą kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy. W chwili obecnej perłą majątku Pacółtowo jest pięknie odrestaurowany pałac w stylu neobarokowym, otwarty dla zwiedzających i gości, z bogatą ofertą Wellness-SPA i największym terenem jeździeckim w Europie.
 

 

 
 
 
 
« wstecz